Szkolny doradca zawodowy w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim

Doradca zawodowy służy pomocą w zakresie:

1. Przygotowania młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej/rozwoju zawodowego (wybór: szkolenia/kursu  /studiów/szkoły/kierunku kształcenia)

2. Opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

3. Przygotowania  ucznia do wejścia na rynek pracy (zapoznania z metodami aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej - autoprezentacji).

4. Przygotowania ucznia do roli pracownika oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

5. Przygotowania rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

6. Udzielania pomocy nauczycielom w realizacji lekcji o tematyce doradztwa zawodowego.

7. Inicjowania i wspierania działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

8. Współpracy z firmami i instytucjami lokalnego rynku pracy.

9. Udzielania informacji na temat elastycznych form zatrudnienia oraz przepisów prawa pracy

10. Udzielania informacji na temat formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

Czy znasz swoje predyspozycje zawodowe?

Czy dobrze wybrałeś zawód?

Jaką  przyszłość ma wybrany zawód?

Co dalej po maturze?

Jak szukać pracy?


Zapraszam na spotkanie !

Konsultacje doradcy zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

poniedziałek 14.10 - 15.45 (CKZ sala 1.32)

 

Przykładowe adresy portali, które mogą Ci pomóc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej i poszukiwaniu pracy:

doradztwo edukacyjno- zawodowe

http://www.ore.edu.pl

informacje o uczelniach, kierunki studiów

http://www.uczelnie.info.pl

informacje o zawodach, rankingi szkół

http://www.perspektywy.pl

https://mapakarier.org/

informacje o prognozowanym zapotrzebowaniu  na poszczególne zawody

http://barometrzawodow.pl/

katalog zawodów, testy, uczelnie

http://www.kluczdokariery.pl

http://www.szkolnictwo.pl

Klasy pożarnicze zachęcam do odwiedzenia stron:

www.portal-mundurowy.pl

www.policja.pl – rekrutacja

www.straz.gov.pl

www.sw.gov.pl

DORADZTWO ZAWODOWE ONLINE

- JAKIE JEST MOJE JA

- JAK OGARNĄĆ HOME SCHOOL

                                                           

Zastanawiasz się nad wyborem lub zmianą zawodu?

Zajrzyj do najnowszego informatora o zawodach szkolnictwa branżowego:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego.pdf

 

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020