Tomaszów Mazowiecki, dnia 9 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT
Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że zgodnie z komunikatem dyrektora OKE w Łodzi świadectwa maturalne dla zdających, którzy zdali maturę będą do odbioru
od godziny 11.00 dnia 30 czerwca 2015 r. w sekretariacie szkoły.

UWAGA!!!
Wszyscy absolwenci, którzy nie zdali egzaminu, a będą chcieli (i mogli – jeden nie zdany egzamin, na którym zdający był obecny) zdawać egzamin poprawkowy proszeni są o wypełnienie oświadczenia i złożenie go w sekretariacie szkoły do 07.07.2015 r. do godz. 12.00.
Egzamin odbędzie się dnia:
Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) godz. 9.00
Część ustna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) godz. 8.00

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (maturalnego)

pobierz...

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej
pobierz...
WNIOSEK O WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ pobierz...
BIBLIOGRAFIA WRAZ Z WYKAZEM NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU POTRZEBNEGO DO WYKORZYSTANIA PODCZAS PREZENTACJI W CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
z języka polskiego (druk)
 
pobierz
   
RAMOWY PLAN PREZENTACJI CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka polskiego (druk)

pobierz
   
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
   
Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny 2015
   

 Zasady sporządzania bibliografii

 
   
 Terminy matur 2015  
    

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej

   
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Deklaracja maturalna w wersji elektronicznej

UWAGA!!! W przypadku problemów z wyświetleniem deklaracji
w przeglądarce, proszę zainstalować aplikację
 Microsoft Silverlight.

                             MATURA PO NOWEMU!
ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM OD 2015 ROKU.