DYREKTOR SZKOŁY


mgr Katarzyna Banaszczak


WICEDYREKTOR SZKOŁY

 

mgr Monika Tazbir


KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr inż. Dariusz Piotrowski

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020