Tomaszów Maz., 16.11.2020r.

Oznaczenie sprawy: ZSP3.272.12.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego z 2019 roku poz.1843 z póź. zmianami Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na zamówienie 5 sztuk laptopów.

oferta

 Opublikowano: 16 listopada 2020

 Opublikowano: 22 października 2020

  oferta

 Opublikowano: 19 października 2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA transformator

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „MODERNIZACJA WNĘTRZOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II
w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47

załącznik 1

załącznik 2A

załącznik 2B

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

Zdjęcia

 Opublikowano: 15 października 2020

oferta

Opublikowano: 25 września 2020


oferta

Opublikowano: 21 września 2020


Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Opublikowano: 19 sierpnia 2020

Decyzja Dyrektora z dnia 18.08.2020

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania „Wyposażenie instalacji sprężonego powietrza Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie  Mazowieckim ulica Legionów 47”

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3 w Tomaszowie Maz. informuje,
że na realizację wyżej wymienionego zadania wpłynęły dwie oferty, z których żadna nie spełnia wymagań Zamawiającego oraz wartość każdej z ofert przekracza wielkość środków pozostających w planie finansowym jednostki przeznaczonych na ten cel. 


Opublikowano: 18 sierpnia 2020

 

 


Opublikowano: 14 sierpnia 2020

Opublikowano: 14 sierpnia 2020

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020