Opublikowano: 28 maja 2021

oferta

Opublikowano: 24 maja 2021

Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania jej przepisy, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do składania ofert cenowych na prowadzenie turnusu dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w zawodzie fryzjer 514101 stopień I na rok szkolny 2020/2021 w zakresie nauki następujących przedmiotów:

  • Technologia fryzjerstwa  72 godzin
  • Podstawy fryzjerstwa      40 godzin

  oferta

Opublikowano: 07 maja 2021

 

 

Opublikowano: 07 maja 2021

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania jej przepisy, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do składania ofert cenowych na prowadzenie turnusu dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 723103 stopień II na rok szkolny 2020/2021 w zakresie nauki następujących przedmiotów:

 Podstawy konstrukcji maszyn                                                      12 godzin

Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych                    28 godzin

  oferta

Opublikowano: 05 maja 2021


 

Opublikowano: 05 maja 2021

  ofertaoferta
 


oferta

Opublikowano: 27 kwietnia 2021

 


  oferta

Opublikowano: 27 kwietnia 2021

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020