Czytaj całość...

 Opublikowano: 11 grudnia 2020


 Opublikowano: 09 grudnia 2020


oferta

 Opublikowano: 04 grudnia 2020

Tomaszów Maz., 16.11.2020r.

Oznaczenie sprawy: ZSP3.272.12.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego z 2019 roku poz.1843 z póź. zmianami Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na zamówienie 5 sztuk laptopów.

oferta

 Opublikowano: 16 listopada 2020

 Opublikowano: 22 października 2020

  oferta

 Opublikowano: 19 października 2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA transformator

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „MODERNIZACJA WNĘTRZOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II
w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47

załącznik 1

załącznik 2A

załącznik 2B

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

Zdjęcia

 Opublikowano: 15 października 2020

oferta

Opublikowano: 25 września 2020


oferta

Opublikowano: 21 września 2020


Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Opublikowano: 19 sierpnia 2020

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020